22.08.2023

 

Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie  została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zostaną zakupione krzesła i stoły dla naszych Świetlic Wiejskich w Fiszewie i w Karczowiskach Górnych.
 „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych: https://www.wzmocnijotoczenie.pl
https://www.energetycznykompas.pl